Over

Met een achtergrond in de Bestuurs-en Organisatiewetenschap en Stedelijke en Economische Geografie heb ik ervaring met methoden als (diepte) interviews, stakeholderanalyse en documentenanalyse. Als onderzoeker en adviseur weet ik bovengenoemde vakgebieden te combineren. Momenteel werk ik voornamelijk aan diverse domeinen binnen woonbeleid, zoals huurbeleid, doorstroombeleid en trajecten rondom huisvestingsverordeningen (al dan niet regionaal afgestemd). De casuïstiek waar (lastige) beleidskeuzes en politiek het woondomein raken hebben mijn voornaamste interesse.

Hoewel onderzoek voor mij de basis vormt voor overwogen beleidskeuzes, is het menselijke aspect voor mij altijd een focus die niet kan ontbreken. Daarnaast hou ik mij graag bezig met de effecten van nieuw beleid op individuele burgers en hun gedrag. In eigen afstudeeronderzoek heb ik in lijn daarmee onderzocht welke coping strategieën Utrechtse (private) huurders erop nahouden als zij te maken hebben met slecht onderhouden woningen, dus wat de beweegredenen van huurders zijn om wel of niet te handelen in zo’n situatie.

Lopende projecten

Publicaties