Over

Peter heeft een lange staat van dienst in de stadsvernieuwing en volkshuisvesting. Bij RIGO richtte hij zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden vooral op volkshuisvestelijke sturingsvraagstukken op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Tevens heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de professionalisering van vastgoedbeleid en portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties.

Daarnaast is hij thuis in stedelijke herstructurering (organisatie, proces en financiën) en afgeleide thema’s rond het wonen en de corporatiesector zoals stakeholdermanagement en maatschappelijk kosten-baten analyses. Van oorsprong is Peter civiel-planoloog. Tevens heeft hij een masteropleiding in strategisch management gevolgd en een promotieonderzoek afgerond naar de allocatiefunctie bij woningcorporaties.

Hij is na zijn studie aan de TU in Delft ca. 10 jaar als adviseur werkzaam geweest in de stadsvernieuwing en vervolgens 10 jaar bij Mitros, een grote woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Peter was bij Mitros verantwoordelijk voor strategie, beleid en projectontwikkeling. Peter legt graag de verbinding tussen (gedegen) onderzoek en beleidsvorming en tussen strategie en operatie waarbij feitenkennis (op basis van onderzoek), duiding (van feiten) en haalbaarheid (van beleid) de sleutelbegrippen vormen.

Peter is een ervaren en analytisch ingestelde generalist met een nuchtere en onafhankelijke geest, een stimulerende en coachende houding en een zeer uitgebreide sectorkennis.

Lopende projecten

Publicaties