Roland Goetgeluk

Senior onderzoeker

Roland.Goetgeluk@rigo.nl
020 5221111

Over

Roland werkt op de terreinen wonen, werken, wijken en de zorg (care & cure). Roland is gepromoveerd op zoek- en substitutiegedrag op de woningmarkt met statistische individuele keuzemodellen en beslisbomen. Zijn interesse gaat uit naar keuzes die mensen maken als zij bij het realiseren van hun dromen – relatie, wonen, werken, vrijetijd en dergelijke – worden geconfronteerd met persoonlijke en externe (markt)beperkingen. Ze passen hun dromen aan of stellen een keuze zelfs uit. Te veel water bij de wijn moeten doen, frustreert hun streven naar een gelukkig leven. Een minder gelukkig leven leidt o.a. tot verhoogde (maatschappelijke) kosten zoals blijkt uit hogere zorgkosten. Niet voor niets heeft het laatste WoON ook de Geluksvraag van Veenhoven opgenomen.

Met (gegamificeerde) experimenten, veldonderzoek, surveys en statistische modellering, waaronder ook AI, kan het zoek- en substitutiegedrag in relatie tot het relatie-, woon-, werk-, (mantel)zorg-, vrijetijd- of scholingsgeluk worden achterhaald. Met die kennis worden onderbouwde (gedrags)interventies ontworpen. Met kosten-batenanalyses kunnen deze interventies worden gewaardeerd.

Roland is lid van Regional Science Association en European Network of Housing Research. Hij is medeoprichter van de Utrechtse Wijkcoöperatie Kanaleneiland en lid van de Delftse Denktank Drijvend (Ver)bouwen. Hij werd gehoord als expert door de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer.

Lopende projecten

Publicaties