Over

Roos is afgestudeerd in de sociologie en planologie. Ze is sinds 2019 werkzaam bij RIGO als onderzoeker en adviseur. Roos heeft een open en enthousiaste houding. Door het gesprek aan te gaan en te luisteren achterhaalt ze wat mensen belangrijk vinden. Daarmee wil ze een bijdrage leveren aan prettige woon- en leefomgeving. Daarbij houdt ze oog voor het hele plaatje: van beleidmakers die beleid op wonen en leven maken, tot de eindgebruikers van beleid, bewoners van buurten, dorpen en steden.

Haar kennis over zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek komt daarbij goed van pas. De meeste projecten en onderzoeken die Roos doet dragen bij aan beleidsvorming of beleidsevaluatie. Ze ondersteunt opdrachtgevers door kernachtig tot een analyse van een situatie te komen en die vervolgens te vertalen naar heldere doelen voor de toekomst. Door inzet van haar organisatorische vaardigheden zorgt ze voor een goed overzicht op het proces.

Bij RIGO houdt Roos zich bezig met thema’s als visies op en evaluaties van woonbeleid (zowel lokaal als op regionaal en landelijk niveau), woonruimteverdeling, woonwensen en participatie van bewoners en leefbaarheid.

Roos heeft daarnaast een specialisatie op een specifiek thema: woonwagenbeleid en behoefte en woonwensen van woonwagenbewoners. Ze heeft ervaring opgedaan met de doelgroep tijdens haar afstudeerscriptie, die ze begin 2019 bij RIGO heeft mogen voltooien. Het onderzoek betrof een case study over woonwagenkamp Beukbergen in Zeist, waar ze de relatie tussen gemeentelijk beleid, leefbaarheid en vertrouwen heeft onderzocht. Roos heeft inmiddels verschillende projecten op dit thema op haar naam staan bij RIGO.

Lopende projecten

Publicaties