Over

Roos begon haar werk bij RIGO met een afstudeerstage in het kader van haar master Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek betrof een case study over woonwagenkamp Beukbergen in Zeist, waar ze de relatie tussen gemeentelijke interventies, leefbaarheid en vertrouwen heeft onderzocht.

Na haar stage is Roos per september 2019 aan de slag bij RIGO als onderzoeker en adviseur. Ze heeft een brede basis als socioloog en planoloog. Haar interesse ligt op het snijvlak van het sociale en het ruimtelijke, daar waar ervaringen en belevingen van mensen raken aan hun woon- en leefomgeving. Daarbij vindt ze het van belang rekening te houden met de lokale en unieke kernmerken van steden, dorpen, wijken en buurten. Thema’s die haar aanspreken zijn onder andere leefbaarheid, participatie en burgerinitiatieven en (lokaal) woonbeleid.

Lopende projecten

Publicaties