Over

Sander schreef zijn bachelorscriptie over de relatie tussen flexwerk en economische groei en zijn masterthesis over de relatie tussen handelsbelemmeringen en economische groei. Tijdens deze onderzoeken en de rest van zijn studie is zijn passie voor (kwantitatief) onderzoek ontstaan en heeft hij ervaring opgedaan met kwantitatieve onderzoeksprogramma’s als STATA, SPSS, Eviews en het wiskundige modelleringssysteem GAMS. Zijn passie voor onderzoek zet hij nu, in combinatie met zijn analytische en economische kennis, in als onderzoeker/ adviseur bij RIGO.

Lopende projecten

Publicaties