Over

Mijn passie voor onderzoek zet ik nu in als onderzoeker/ adviseur bij RIGO. Door de combinatie van mijn analytische en economische kennis, kan ik bij RIGO een grote kwantitatieve bijdrage leveren. Bij veel van mijn projecten werk ik aan de hand van de conjunct meten methode aan oplossingen voor woon-en-zorgvraagstukken. Deze onderzoeksmethode uit de marketing zetten we bij RIGO in om de preferenties van met name ouderen te achterhalen, maar ook om bijvoorbeeld de gewenste arbeidsvoorwaarden te achterhalen in de zorg. Op deze manier zorgt een kwantitatieve benadering voor interessante oplossingen die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Naast het opzetten van de enquêtes voor het Hitte-onderzoek voor het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat was ik ook verantwoordelijk voor de data-analyse van het gehele project. Daarnaast heb ik verschillende projecten gedaan met betrekking tot opkoopbescherming, laddertoetsen en bouwmonitoren voor gemeenten, portefeuilleanalyses van corporaties en het doorrekenen van koop- en financieringsvarianten voor starters. Ook kan ik mijn economische kennis in inzetten in maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Mijn bachelorscriptie heb ik geschreven over de relatie tussen flexwerk en economische groei en mijn masterthesis over de relatie tussen handelsbelemmeringen en economische groei. Tijdens deze onderzoeken en de rest van mijn studie is mijn passie voor (kwantitatief) onderzoek ontstaan en heb ik ervaring opgedaan met kwantitatieve onderzoeksprogramma’s als STATA, SPSS, Eviews en het wiskundige modelleringssysteem GAMS. In mijn tijd bij RIGO heb ik daar R aan kunnen toevoegen.

Lopende projecten

Publicaties