Over

Steven houdt zich graag bezig met de interactie tussen woonbeleid en het gedrag van huishoudens op de woningmarkt. Vanuit die interesse heeft hij zich bij RIGO toegelegd op de thema’s woonruimteverdeling en betaalbaarheid van woonlasten. Andere terugkerende onderwerpen zijn doorstroming op de woningmarkt en huisvesting van middeninkomens. Over deze thema’s geeft hij regelmatig presentaties en workshops.

Voor vele overheden en woningcorporaties voert Steven onderzoeken en beleidsevaluaties uit. Daarbij combineert hij uitgebreide landelijke studies met gerichte lokale onderzoeken. Veel van zijn onderzoeken richten zich op het regionale schaalniveau, in opdracht van samenwerkingsverbanden van gemeenten of corporaties.

Het gaat niet om de cijfers maar om het verhaal dat ze vertellen

Steven heeft samen met zijn collega’s diverse simulatiemodellen gemaakt om de effecten van nieuw beleid te verkennen. Zo ontwikkelde hij een model waarmee de effecten van nieuw huurbeleid op de huurinkomsten en betaalbaarheid in beeld kunnen worden gebracht. Voor de woonruimteverdeling heeft hij een model bedacht waarmee diverse toewijzingscriteria kunnen worden getest.

Steven studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn projecten bij RIGO deed Steven als gastpromovendus aan de TU Delft onderzoek naar het gedrag van woningzoekenden in woonruimteverdelingssystemen.

Lopende projecten

Publicaties