Over

Wilma is een gepromoveerd onderzoeker met een ruime ervaring in het uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten. In haar werk richt zij zich op het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare informatie voor beleid. In haar publicaties streeft ze naar toegankelijkheid voor een breed publiek.

Het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare informatie voor beleid.

Diversiteit kenmerkt de door haar uitgevoerde onderzoeken. Ze heeft een brede kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van onderzoek. In de afgelopen jaren heeft Wilma zich gericht op verschillende aspecten van de woningmarkt als betaalbaarheid, dynamiek, doorstroming van senioren, effecten van de starterslening en het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

Daarnaast helpt zij corporaties en gemeenten bij het uitvoeren van bewonersonderzoeken, bijvoorbeeld naar woonwensen, woonbeleving en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Wilma is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek betrof de woonkeuze van gescheiden gezinnen in Nederland en de gevolgen daarvan op hun dagelijks leven. Daarvoor studeerde ze Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werk bij RIGO is Wilma redacteur bij het tijdschrift Rooilijn.

Lopende projecten

Publicaties