Over

Ik ben een onderzoeker en adviseur met ruime ervaring in het coördineren en uitvoeren van projecten voor gemeenten, corporaties en rijksoverheid, waaronder talloze beleidsevaluaties, beleidsvisietrajecten en rekenkameronderzoeken. Dit doe ik graag in een team en in samenwerking met mijn opdrachtgevers. Het proces is voor mij een essentieel onderdeel van het resultaat. Ik vind het belangrijk dat mijn publicaties toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Diversiteit kenmerkt de door mij uitgevoerde projecten. Thema’s binnen mijn projecten zijn onder andere doorstroming op de woningmarkt, wijkgericht werken, het huisvesten van kwetsbare groepen, het langer zelfstandig wonen van ouderen, leefbaarheid, woonoverlast en wonen en zorg. Daarnaast voert ik in opdracht van corporaties, huurdersverenigingen/ bewonerscommissies en gemeenten bewonersonderzoeken uit, bijvoorbeeld naar woonwensen (bijvoorbeeld bij renovatie, sloop en nieuwbouw), woonbeleving en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn promotieonderzoek betrof de woonkeuze van gescheiden gezinnen in Nederland en de gevolgen daarvan op hun dagelijks leven. Daarvoor studeerde ik Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties