Over

Wilma is een gepromoveerd onderzoeker met een ruime ervaring in het uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten. In haar werk richt zij zich op het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare informatie voor beleid. In haar publicaties streeft ze naar toegankelijkheid voor een breed publiek.

Het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare informatie voor beleid.

Diversiteit kenmerkt de door haar uitgevoerde onderzoeken. Ze heeft een brede kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van onderzoek. Wilma richt zich in haar onderzoeken op verschillende aspecten van de woningmarkt, zoals doorstroming op de woningmarkt, effecten van de starterslening, toegankelijkheid van woningen, het langer zelfstandig wonen van ouderen en woonoverlast.

Wilma heeft ruime ervaring in het coördineren en uitvoeren van Lemon-onderzoeken (leefbaarheidsmonitor) voor diverse gemeenten en corporaties. Daarnaast voert zij in opdracht van corporaties, huurdersverenigingen/bewonerscommissies en gemeenten bewonersonderzoeken uit, bijvoorbeeld naar woonwensen (ook bij renovatie, sloop en nieuwbouw), woonbeleving en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Wilma is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek betrof de woonkeuze van gescheiden gezinnen in Nederland en de gevolgen daarvan op hun dagelijks leven. Daarvoor studeerde ze Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties