Over

Wilma is een gepromoveerd onderzoeker/ adviseur met een ruime ervaring in het uitvoeren en begeleiden van onderzoeks- en adviesprojecten. In haar werk richt zij zich op het vertalen van onderzoeksresultaten naar beleid met als doel dat mensen goed samen kunnen (blijven) wonen in een fijne buurt, wijk, dorp of stad. In haar publicaties streeft ze naar toegankelijkheid voor een breed publiek.

Het vertalen van onderzoeksresultaten naar beleid.

Diversiteit kenmerkt de door haar uitgevoerde projecten. Wilma richt zich in haar projecten op verschillende aspecten van het wonen en de woonomgeving, zoals doorstroming op de woningmarkt, wijkgericht werken, het huisvesten van kwetsbare groepen, het langer zelfstandig wonen van ouderen, leefbaarheid, woonoverlast en wonen en zorg.

Wilma heeft ruime ervaring in het coördineren en uitvoeren van projecten voor diverse gemeenten, corporaties en rijksoverheid, waaronder talloze beleidsevaluaties, beleidsvisietrajecten, wijkanalyses, leefbaarheidsonderzoeken en bewonersonderzoeken. Daarnaast voert zij in opdracht van corporaties, huurdersverenigingen/bewonerscommissies en gemeenten bewonersonderzoeken uit, bijvoorbeeld naar woonwensen (ook bij renovatie, sloop en nieuwbouw), woonbeleving en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Wilma is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek betrof de woonkeuze van gescheiden gezinnen in Nederland en de gevolgen daarvan op hun dagelijks leven. Daarvoor studeerde ze Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties