Gepubliceerd op:

De gemeenten en corporaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2011 gekozen voor een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen, waarin de meeste woningen worden toegewezen op volgorde van ‘zoekwaarde’. Voor starters is de zoekwaarde gelijk aan de inschrijfduur. Doorstromers, die een sociale huurwoning in de regio achterlaten, mogen daarnaast 75% van hun oude zoekwaarde bij hun inschrijfduur optellen. De invoering van zoekwaarde was bedoeld om de dynamiek in de sociale huurvoorraad te stimuleren.

Effect van zoekwaarde

Het effect van de zoekwaarde wordt pas op de langere termijn volledig zichtbaar, omdat alleen doorstromers die vanaf 2011 hun huidige woning hebben geaccepteerd, hun oude zoekwaarde kunnen verzilveren. Uit de evaluatie van RIGO en WoningNet blijkt dat steeds meer doorstromers die een woning vinden, gebruikmaken van hun oude zoekwaarde. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. De verwachting is dat hierdoor meer aanbod beschikbaar zal komen voor woningzoekenden.