Gepubliceerd op:

Vijf jaar na het aanvaarden van zijn hoogleraarschap volkshuisvesting / planologie in 1988 vertrouwde Jan van der Schaar, oud partner en directeur van RIGO, in zijn inaugurele rede ‘Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid’ een kijkje in de toekomst aan het papier toe. Het proces van verzelfstandiging van de corporatiesector – waarvan Jan een van de architecten was – was bijna afgerond. Zouden deze ‘metamorfoses’ in de (beleids)praktijk een succes worden? 25 jaar later bekijken oud-directeur Jan en huidige directeur Peter van Os de huidige staat van de volkshuisvesting. Kwamen Jans voorspellingen uit? Zijn de metamorfoses geslaagd? Zijn de doelstellingen van staatssecretaris Heerma, de aanstichter van de metamorfoses, gerealiseerd? Of valt er het nodige te renoveren aan het beleid?

Neem er even de tijd voor. Wetenschappers en beleidsbedenkers zijn niet altijd heel kort van stof. Jan en Peter benoemen belangrijke issues in hun gezamenlijke essay: de aanslagen op én de robuustheid van de corporatiesector, de hardnekkige kloof tussen huur en koop, de ‘gaten’ in de bestuurskolom, het gebrek aan aanbodsturing in de woningmarkt vanuit de overheid en meer waaruit blijkt dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor voldoende woongelegenheid (artikel 22.2 Grondwet) niet altijd voldoende nakomt.

Lees hier het essay.

Bron foto: Paul van de Velde