Gepubliceerd op:

Veel gemeenten maken zich zorgen over de positie van middeninkomens op de woningmarkt. In grote steden als Amsterdam en Utrecht hebben gemeenten actieplannen opgesteld om de bouw van middenhuurwoningen voor deze groep te stimuleren. Maar ook buiten de Randstad leeft het thema middeninkomens. In de nieuwe gemeente Altena hebben de gemeente en corporaties RIGO gevraagd om te onderzoeken in hoeverre middeninkomens problemen ondervinden op de woningmarkt.

Middeninkomens in Altena

Altena is een landelijke gemeente met als grootste kern Werkendam. Het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen. Ook de meeste huishoudens met een middeninkomen wonen in een koopwoning. Zowel kopers als huurders met een middeninkomen lopen op grond van hun inkomen weinig risico dat zij hun woonlasten niet kunnen betalen. Tot zover weinig problemen dus.

Voor middeninkomens die willen verhuizen is het een ander verhaal. In Altena staan weinig goedkope koopwoningen te koop, worden nauwelijks particuliere huurwoningen aangeboden en maken middeninkomens bij de meeste corporatiewoningen geen kans. Dit is vooral een probleem voor lage middeninkomens met weinig vermogen, zoals starters en huurders. Middeninkomens die al langere tijd in een koopwoning wonen, hebben vaak voldoende vermogen om in Altena een andere woning te kunnen kopen.

Beleidssessies

In twee beleidssessies met de gemeente en corporaties zijn mogelijkheden verkend om de verhuismogelijkheden voor middeninkomens met weinig kansen te vergroten. Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan voor maatregelen die passen bij de aard en omvang van de problematiek in Altena en die op draagvlak onder de lokale partijen kunnen rekenen. Deze zullen worden meegenomen als input voor de prestatieafspraken.