Gepubliceerd op:

Al een aantal jaren brengt RIGO periodiek de verhuisbewegingen in beeld tussen de Randstad en tien regio’s in de provincies Gelderland en Overijssel. Recent is daar het verhuisjaar 2021 aan toegevoegd. Het blijkt dat de stroom ‘naar het oosten’ in 2021 opnieuw groter is geworden. Vergeleken met tien jaar geleden gaat het in sommige regio’s om bijna een verdubbeling. De stroom de andere kant op, naar de Randstad, is al tien jaar nagenoeg constant van omvang.

Migratie van huishoudens tussen de Randstad en de provincies Overijssel en Gelderland

 

Anders dan gewoonlijk is in het onderzoek niet naar verhuisde personen, maar naar (hoofden van) huishoudens gekeken. Een gezin van vier personen telt dan even zwaar mee als een alleenstaande. Ook is in beeld gebracht wat voor woningen de instromers uit de Randstad betrokken in vergelijking met lokaal verhuisden. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van CBS Microdata.

  • De Randstad dijt uit

De invloed van de Randstad is het grootst in de dichtbij gelegen regio’s Rivierenland en Food Valley. De stroom naar deze bestemmingen ligt in het verlengde van een toegenomen suburbanisatie vanuit de grote steden, die voor een deel ook binnen de Randstad zelf plaatsvindt. Je zou ook kunnen zeggen dat de Randstad uitdijt. Deze groei betreft alle leeftijden met uitzondering van de jongste klasse (de studentenleeftijd). De stroom is vooral gericht op relatief ruime (koop)woningen, die in de herkomstgebieden schaars en duur zijn.

  • Pensionado’s

Maar ook in de verder buiten de Randstad gelegen regio’s is de instroom over de laatste tien jaar toegenomen, zowel absoluut als relatief (ten opzichte van de totale verhuisstroom). In landelijke regio’s als de Achterhoek en landelijk Twente gaat het vaak om zestigplussers. In deze regio’s betrekken instromers uit de Randstad relatief dure woningen. Het beeld dringt zich op van pensionado’s, die zich met de opbrengst van hun woning in de Randstad wel het een en ander kunnen veroorloven. Deze stroom is nog altijd niet heel omvangrijk, maar wordt wel jaarlijks groter.

Gezien de aanhoudende schaarste aan ruime woningen in de Randstad en de voortschrijdende vergrijzing moeten we niet verbaasd zijn als de migratie naar ‘het oosten’ nog verder zal toenemen.

Link naar het onderzoek > www.komen-en-gaan.nl