Gepubliceerd op:

Op steeds meer beleidsterreinen moet mede worden geleund op initiatieven uit de samenleving zelf. Dat geldt voor de stedelijke vernieuwing, maar ook voor zorg en welzijn. Waar voorheen de overheid uitging van de maakbaarheid van de samenleving, werd later beseft dat participatie en inspraak noodzakelijk was. Nu breekt een nieuwe periode aan waarin bewoners en andere partijen worden uitgenodigd zelf initiatief te tonen.

Overheden, maar ook corporaties, kunnen mede door de beperktere financiële middelen steeds minder zelf oppakken. Ze worden teruggedrongen tot hun kerntaken, waarbij het organiseren van inspraak en participatie uiteraard van belang blijven. RIGO en Batavia Groep gaan samen een internetapplicatie ontwikkelen om deze participatie op efficiënte wijze vorm te geven (denk bijvoorbeeld aan korte enquêtes en analysetools).

Maar de site heeft een bredere doelstelling dan dat alleen. In de nieuwe context geeft de overheid het initiatief deels uit handen. Het is echter van groot maatschappelijk belang dat lokale initiatieven en krachten worden gestimuleerd, gefaciliteerd en vooral met elkaar in contact worden gebracht. Zo kunnen krachten worden losgemaakt en gebundeld en kan een optimaal resultaat worden geboekt. De site ‘mijn wijk’ vormt hiervoor het ideale middel.