Gepubliceerd op:

Een geaccepteerde file

De oorzaken van de knelpunten bij Gouda zijn wegversmallingen en een onoverzichtelijk wegbeeld. Wellicht het meest bijzondere aspect van de doorstromingsproblemen is dat het grootste deel van de weggebruikers de file accepteert. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de forensen die dagelijks in de file staan niet of nauwelijks overwegen om een ander vervoermiddel te gebruiken ook niet met allerlei incentives. Dat is nog geen reden om het knelpunt niet te verhelpen, zeker omdat dat ook de verkeersveiligheid ten goede zal komen. De door RIGO uitgevoerde MKBA gaf aan dat de alternatieven elkaar nauwelijks ontliepen in de omvang van toegevoegde welvaart maar dat de hoogste baten konden worden genoteerd bij het alternatief waarbij de meeste stroken werden verbreed.