Gepubliceerd op:

Met zo’n 90.000 verhuurbare eenheden is Ymere een grote speler op de woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam. Ymere is co-financier van 5 nieuwe buurtbeheerbedrijven (BBB) in Amsterdam, Haarlem en Almere die in de afgelopen 2-3 jaar zijn opgericht. Centraal in deze studie staat de vraag wat de maatschappelijke effecten zijn van zo’n BBB. Om deze vraag te beantwoorden stelde RIGO een maatschappelijke  kosten-baten analyse op (MKBA). Aan de hand van de MKBA-uitkomsten is onderzocht hoe de jonge BBB’s nog beter kunnen worden vormgegeven.

Lees het rapport op de website MKBA buurtbeheerbedrijven YMERE.