Gepubliceerd op:

Onderdelen van het onderzoek waren het uitvoeren van een effectenarena met stakeholders en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).