Gepubliceerd op:

Er gaat een stevig stimulerend effect uit van de provinciale binnenstedelijke stimuleringsregelingen van de Provincie Utrecht, zo blijkt uit een studie van RIGO. RIGO heeft een ex-post MKBA uitgevoerd voor verschillende regelingen ten behoeve van binnenstedelijke ontwikkeling. Denk daarbij aan een startersregeling, het fonds stedelijk bouwen, CPO, een knelpuntenpot en het fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven. Met de MKBA is inzicht verkregen in de efficiency van de verschillende regelingen. De uitkomsten worden door de provincie gebruikt bij het maken van budgettaire keuzes in deze tijd van bezuinigingen. Meer informatie is ook te vinden bij de Provincie Utrecht (http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@224509/mkba-provinciale/).