Gepubliceerd op:

De VNG heeft een model-huisvestingsverordening opgesteld voor haar leden. Gemeenten kunnen deze modelverordening gebruiken bij het opstellen van de eigen huisvestingsverordening. RIGO heeft, samen met Marijke Geertsema (zelfstandig jurist) de modelverordening opgesteld. In de bijbehorende ledenbrief worden de inhoud van de wet en modelverordening toegelicht.

Op de website van de VNG vindt u meer informatie over de Model Huisvestingsverordening.