Gepubliceerd op:

De Monitor Investeren in de toekomst (MIT) is in opdracht van het Ministerie van BZK door RIGO, Stichting In Fact en QDelft volledig herzien. Daar waar de voorgaande versies vooral waren gebaseerd op modelberekeningen, is in de nieuwe monitor de focus komen te liggen op waarnemingen. De eerste rapportage levert een helder beeld van de wijze waarop ouderen met en zonder beperkingen wonen en de mate waarin zij verhuizen. Ook wordt aangegeven welke trends daarin zijn te herkennen.

De rapportage laat zien dat de extramuralisering bij ouderen – daar waar het gaat om het wonen – over het algemeen goed verloopt. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig (ook met beperkingen), maar het aantal ouderen met een hoge kans op mobiliteitsbeperkingen in ‘ongeschikte’ woningen is de afgelopen jaren stabiel gebleven op 40.000. Die problematische situaties concentreren zich in het bijzonder in de oudere huurappartementen in de stedelijke gebieden en gelden vooral voor de lagere welvaartsgroepen. Daar zal de beleidsmatige aandacht zich op moeten focussen, toekomstige metingen van de MIT moeten uitwijzen in hoeverre men erin slaagt de problemen verder terug te dringen.