Gepubliceerd op:

De Monitor Investeren in de toekomst (MIT) maakt inzichtelijk welke opgaven het meer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen hebben voor het woonbeleid. In deze nieuwe MIT ligt de nadruk op de observatie van woonpatronen en feitelijk verhuisgedrag van ouderen en de rol van gezondheidsproblemen daarbij. Hiervoor is gebruik gemaakt van de microdata van het CBS. De resultaten zijn beschreven in de deelpublicatie ‘Monitor Investeren in de toekomst: Ouderen en langer zelfstandig wonen’.

Aanvullend is onderzocht of op basis van de observaties een dynamische doorrekening kon worden gemaakt naar de toekomst met een microsimulatiemodel. Hiervoor is samengewerkt met QDelft. De resultaten van deze exercitie zijn opgenomen in de deelpublicatie ‘Modelontwikkeling toekomstverkenning’.