Gepubliceerd op:

Voor de Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO ook in 2017 weer een inventarisatie van de nieuwbouwplannen gemaakt. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar de plancapaciteit, de status van een plan, de ligging en wat voor een type woningen er gebouwd gaat worden.

Website

Via de speciale website die RIGO voor de provincie en de metropoolregio heeft ontwikkeld, zijn de gegevens per nieuwbouwplan in het openbare deel opvraagbaar. Ook is de ligging van iedere locatie te zien op een kaartbeeld.

Website plancapaciteit Noord-Holland