Gepubliceerd op:

De Monitor Woonruimteverdeling geeft de corporaties actuele inzichten in het functioneren van de sociale huurmarkt. Ook geeft de Monitor op termijn zicht op de effecten van eventuele maatregelen op de woningmarkt. RIGO verzorgt ook het beheer in 2021.