Gepubliceerd op:

Eind vorig jaar heeft deltaWonen een nieuw strategisch ondernemingsplan vastgesteld onder de titel ‘Groei en geluk’. Daarin spreekt deltaWonen de ambitie uit om haar huurders een veilige woonplek te bieden van waaruit zij hun leven kunnen opbouwen, vanuit de visie dat “mensen kunnen groeien als zij hun basis in orde hebben”. Deze visie is begin dit jaar verder uitgewerkt in een nieuw portefeuilleplan, dat de vastgoedstrategie voor de lange termijn bevat.
De komende maanden gaat deltaWonen aan de slag met de herziening en actualisatie van haar huurbeleid. RIGO is gevraagd om ondersteuning te leveren bij dit proces. In een aantal werksessies bespreken we de doelen, wettelijke kaders en instrumenten. Op basis van deze sessies stellen we een nieuw beleidskader op dat onder meer besproken wordt met de Bewonersraad. Daarna werken we de instrumenten verder uit, waaronder de streefhuren en de huuraanpassing.