Gepubliceerd op:

Eind 2018 heeft deltaWonen een nieuw strategisch ondernemingsplan vastgesteld onder de titel ‘Groei en geluk’. Daarin sprak deltaWonen de ambitie uit om haar huurders een veilige woonplek te bieden van waaruit zij hun leven kunnen opbouwen, vanuit de visie dat “mensen kunnen groeien als zij hun basis in orde hebben”. Deze visie is vervolgens verder uitgewerkt in een nieuw portefeuilleplan, dat de vastgoedstrategie voor de lange termijn bevat.

Hierop volgend wilde deltaWonen aan de slag met de herziening en actualisatie van haar huurbeleid. RIGO werd gevraagd om ondersteuning te leveren bij dit proces. In een aantal werksessies hebben we de doelen, wettelijke kaders en instrumenten besproken en uitgewerkt. Op basis van deze sessies is een nieuw beleidskader opgesteld dat onder meer besproken is met de Bewonersraad. Op basis hiervan zijn de instrumenten verder uitgewerkt, waaronder de streefhuren en de huuraanpassing.