Gepubliceerd op:

De voormalige Rijnstreek en Holland Rijnstreek vormen sinds april 2010 één regio, maar hebben nog altijd twee woonruimteverdelingsystemen. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de samenvoeging van beide systemen. Aan de hand van de uitgangspunten die de gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties samen hebben opgesteld, berekende RIGO een omrekenfactor waarmee de overgang van twee systemen naar één systeem eerlijk kan verlopen. Met behulp van het simulatiemodel van RIGO hebben we vervolgens de effecten op de kansen van woningzoekenden uit beide regio’s in beeld gebracht. Aan de hand van onze analyse vindt besluitvorming plaats over de uiteidelijke overgangsregeling.