Gepubliceerd op:

De regio Rotterdam heeft te maken met een verschuivend perspectief: tot voor kort stuurde de regio op een afname van de betaalbare woningvoorraad, maar in het licht van nieuwe behoefteramingen en stevige ontwikkelingen op de woningmarkt (waaronder het in snel tempo verdwijnen van de goedkope koopvoorraad) is nu gebleken dat de regio tot 2030 juist in zal moeten zetten op meer betaalbare en middeldure woningen. De omvang van de totale bouwopgave is nóg groter dan in 2019 met elkaar voorzien. RIGO ondersteunt de 14 gemeenten in de regio bij het toewerken naar een nieuw, geactualiseerd Regioakkoord dat zal moeten voorzien in de nieuwe opgaven, waaronder die op het gebied van voldoende en betaalbare woningen.