Gepubliceerd op:

Dit doen we door allereerst de volkshuisvestelijke opgave (aantallen, spreiding, beschikbaarheid en betaalbaarheid) af te zetten tegen het huidige beleid. Hierdoor ontstaat een beeld van de gewenste bijbuiging c.q. additionele inzet. In fase 2 van het project brengen we middels interviews met betrokken partijen de mogelijkheden (‘handelingsperspectieven’) hiertoe in beeld. Vervolgens begeleiden we de gemeenten – en hun lokale partners – in de regio bij het op papier krijgen van hun ‘bod’ op basis van het inzicht uit de vorige fasen. Na aanscherping hiervan leidt dit in september 2020 tot nieuwe woningmarktafspraken voor de regio.