Gepubliceerd op:

Om het woningaanbod voor de middeninkomens te vergroten heeft de minister aangekondigd de mogelijkheden voor corporaties te verruimen in het niet-DAEB-segment. Voor Platform31 is dit aanleiding te onderzoeken hoe de corporatiestrategieën voor niet-DAEB eruit zien. RIGO levert hier met een enquête-onderzoek een bijdrage aan. We zijn nieuwsgierig wat de corporaties in verschillende regio’s nu al doen voor middeninkomens, hoe en waarom ze dat doen en wat ze verwachten van de nieuwe mogelijkheden. En we roepen corporaties uiteraard op om mee te doen aan de enquête.