Gepubliceerd op:

Voor bewoners betekent renovatie vaak dat zij, al dan niet tijdelijk, moeten verhuizen. Vaak breekt voor de huurders een onzekere periode aan. Afhankelijk van de vorm van renovatie (met of zonder behoud van huurovereenkomst, met of zonder recht op terugkeer) zijn er verschillende momenten in een renovatietraject waarop bewoners hun stem kunnen laten horen.

De bewoners aan het woord

Grofweg zijn er drie momenten waarop bewoners kunnen worden gehoord. Als eerste het woonwensenonderzoek, vaak als onderdeel van de oriëntatiefase. Dit heeft als doel de mening van zittende bewoners in de planvorming mee te nemen. Ten tweede de bewonersraadpleging, met als doel de meningen van de huurders over het sociaal plan en soms ook het ontwerpplan te inventariseren. En tot slot de draagvlakmeting, waarbij wordt gemeten welk percentage van de huurders instemt met de renovatieplannen.

Onafhankelijk onderzoek

Zowel de corporaties als bewonerscommissies, planteams en huurdersverenigingen weten RIGO hierbij goed te vinden. Als onafhankelijk bureau worden we met regelmaat gevraagd om een bewonersonderzoek uit te voeren. Zo voeren we op dit moment zowel in de Jacob Geelbuurt Oost (Amsterdam Nieuw-West) als in de Van der Pekbuurt Noord (Amsterdam Noord) bewonersonderzoeken uit als onderdeel van renovatieprojecten.

En dat doen we graag. Niet alleen in onze thuisstad Amsterdam, maar ook in andere steden in het land geven wij bewoners graag een stem bij de plannen voor renovatie, sloop en nieuwbouw.