Onderzoek Gaten dichten in Haaglanden als basis

Eerder dit jaar heeft RIGO, onder de titel “Gaten dichten in Haaglanden“, onderzoek gedaan naar de benodigde sociale voorraad voor de regio Haaglanden tot 2026. De aanleiding voor dit onderzoek waren de scheidingsvoorstellen DAEB / niet-DAEB van Vestia en andere actieve corporaties in de regio.

Uit het onderzoek bleek dat er de komende periode in totaal 12.000 sociale huurwoningen, ongelijk verdeeld over de regio, moeten worden toegevoegd om de sociale voorraad op peil te houden. Na het getalsmatig in beeld brengen van deze opgave hebben we de samenwerkende partijen een aantal bouwstenen en oplossingsrichtingen aangereikt om de matching tussen opgaven en beschikbare middelen handen en voeten te geven.

Convenant krachtig signaal

De bilaterale overleggen die na het ‘Gaten dichten-onderzoek’ in de regio hebben plaatsgevonden hebben nu dus geleid tot de ondertekening van het convenant “Gaten dichten in Haaglanden”. Volgens Willem Krzeszewski, bestuurdersvoorzitter van Staedion, is het convenant een doorbraak in het delen van de zorg voor woningzoekenden in de sociale verhuur in de regio.

Piet Melzer, wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bestuurlijk trekker van het convenant, noemt de 2 belangrijke doelen die door het convenant worden gediend: het behoud van de bestaande sociale voorraad en de realisatie van voldoende sociale nieuwbouwwoningen. Ook noemt Melzer het convenant een krachtig signaal aan de rest van Nederland dat de sector solidair is.

Meer weten?

Ook buiten de regio Haaglanden kampen veel gemeenten met volkshuisvestelijke opgaven, al dan niet als gevolg van financiële problemen bij corporaties. In het artikel “Wek het dode geld in de volkshuisvesting tot leven” zetten we uiteen hoe je tot een match tussen opgaven en middelen kunt komen.