Gepubliceerd op:

In 2013 hebben de Utrechtse corporaties en de gemeente besloten werk te maken van doorstroming van oudere huurders uit grote woningen. Hiervoor zijn drie regelingen in het leven geroepen: een kortingsregeling, een voorrangsregeling en een verhuisadviseur voor senioren. Na ruim twee jaar heeft RIGO de balans van de maatregelen opgemaakt.

Uit de evaluatie wordt duidelijk dat met de drie maatregelen aan de juiste knoppen wordt gedraaid. Er is bovendien veel werk verzet door de corporaties en de verhuisadviseur. Toch is het effect op de doorstroming minder groot dan verwacht. Dit wordt deels verklaard door de wijze van uitvoering, maar vooral ook door de toegenomen woningmarktdruk en sturing in de woonruimteverdeling (door gemeente en corporaties). Vooral voor seniore huurders die een duwtje in de rug nodig hebben bij het zoeken naar een woning, is de bijdrage van de verhuisadviseur van grote betekenis. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn de belangrijkste voorwaarden voor het succes van de verhuisadviseur.

STUW en de gemeente Utrecht gebruiken de evaluatie om eind 2015 een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen.