Gepubliceerd op:

De korte samenvatting: met het oog op de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan wordt het tijd om werk te maken van het woonbeleid aan gemeentelijke zijde. Hoe?… door woonbeleid en ruimtelijk beleid bij elkaar te brengen. De komst van de Omgevingswet is hier het uitgelezen moment voor en biedt ons een passend instrument; het woonprogramma.

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en OTB – TU Delft. Tijdens de discussiedagen debatteerden de deelnemers met elkaar over de ontwikkelingen en het perspectief van de sociale huisvesting aan de hand van papers die door de deelnemers op persoonlijke titel zijn geschreven. De papers bieden stof tot nadenken en de mogelijkheid om ze met elkaar te bediscussiëren en de gedachten verder te kunnen ontwikkelen. Die discussie zou niet alleen beperkt moeten worden tot de groep deelnemers en de twee discussiedagen, daarom zijn de papers voor iedereen beschikbaar. We praten graag verder!

De paperbundel met de bijdrage van alle deelnemers  is beschikbaar middels deze link. Daarnaast maakte Platform31 een selectie uit deze bundel.