Om de vinger aan de pols te houden, laten de Gemeente Hellendoorn en woningcorporatie Reggewoon periodiek een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren. Voor de vierde keer op rij hebben we onder de bewoners een vragenlijst uitgezet. Bij eerdere metingen in 2004, 2007 en 2013 maakten we gebruik van Lemon, onze leefbaarheidsmonitor.

Nieuw jasje

Dit keer hebben we het onderzoek in een nieuw jasje gestoken. Gezien de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de daarmee toegenomen aandacht voor bijvoorbeeld participatie en levensloopbestendig wonen, is er voor gekozen om aan deze thema’s meer aandacht te besteden in het onderzoek. De originele leefbaarheidsvragen zijn daartoe uitgebreid met een aantal nieuwe vragen.

De resultaten per buurt zijn niet alleen voor de opdrachtgevers, maar ook voor alle bewoners en andere geïnteresseerden te bekijken op de interactieve website: op de website selecteer je gemakkelijk een buurt of onderwerp waar je belangstelling naar uitgaat. Tevens zijn de ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meting te bekijken.

Het leefbaarheidsonderzoek onder de bewoners is een mooi begin van een goed gefundeerde wijk- of buurtaanpak. In Hellendoorn gaan de Gemeente en de corporatie, aan de hand van de resultaten van het onderzoek, in gesprek met onder andere actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van buurten en dorpen. Gezamenlijk wordt gekeken wat er nodig is om de leefbaarheid in de buurten op peil te houden of te verbeteren.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het resultaat van het leefbaarheidsonderzoek in Hellendoorn op https://leefbaarheidsonderzoekhellendoorn.rigo.nl/