Gepubliceerd op:

Perry Hoetjes

Bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft Perry een geruime tijd gewerkt als adviseur, projectleider en manager strategie. Hij heeft hier veel ervaring opgedaan met portefeuillesturing, huurbeleid, implementatie van de Woningwet en de inzet van doelgroepcontracten zoals voor jongeren en grote gezinnen. Perry is in 2010 gepromoveerd als planoloog en was hoofdredacteur van het tijdschrift Rooilijn.

Bij RIGO zal Perry niet alleen zijn kennis en ervaring in gaan zetten in projecten rond corporatiebeleid, maar zal hij zich ook gaan bezighouden met het woonbeleid van gemeenten en de samenwerking tussen gemeenten en corporaties.

Lotte Bloemendaal

Begin dit jaar is Lotte begonnen bij RIGO als junior onderzoeker/adviseur. Na haar masteropleiding Migratie en Integratie is ze aan de slag gegaan bij woningcorporatie Ymere. Ze werkte op de afdeling Stedelijke Vernieuwing en organiseerde de bewonersparticipatie bij renovatie- en woningverbeteringsprojecten van verschillende soorten en maten.

Lotte kan goed bruggen slaan tussen diverse partijen en hun bijbehorende belangen. Zo weet zij op een succesvolle manier projecten op te zetten voor zowel huurders als woningbouwcorporaties. Dit zal bij RIGO ook onderdeel van haar werk worden.

Lieve Baaijens

Lieve is momenteel in de afrondende fase van de master Spatial Planning aan de Radboud Universiteit Amsterdam, met als specialisatie Planning, Land & Real Estate Development. Als afstudeerstage doet Lieve bij RIGO onderzoek naar de positie van middeninkomens op de woningmarkt. Dit doet zij op basis van het WoON 2018. Hierbij richt ze zich op de vraag of middeninkomens meer moeilijkheden ervaren om een verhuiswens te realiseren dan andere inkomensgroepen en of hierin een verschil is waar te nemen tussen stedelijke gebieden en de rest van Nederland.

Roos Hoeve

Roos loopt haar afstudeerstage bij RIGO in het kader van haar master Spatial Planning aan de Universiteit van Utrecht. De komende tijd gaat zij zich richten op leefbaarheid en het gemeentelijk beleid voor woonwagenkampen. Met dit onderwerp probeert Roos drie van haar interesses te vatten in één onderzoek: het sociale, het ruimtelijke en de vorming van beleid.