Wouter Schepers

Wouter is voor RIGO geen onbekende. Na zijn studies Geografie en Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Wouter al vijf jaar in dienst bij RIGO. Daarna lonkte de praktijk. De afgelopen zeven jaar werkte Wouter als adviseur Strategie en Beleid voor de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Daar hield hij zich onder andere bezig met ondernemingsplantrajecten, vastgoedsturing, huur- en armoedebeleid en woonruimteverdeling. Daarnaast zette hij zich veelvuldig in voor projecten en processen met overheden, bewoners en andere betrokken partijen in het woondomein.

Bij RIGO zal Wouter zijn ervaring niet alleen inzetten in projecten rond corporatiebeleid, maar zich ook gaan bezighouden met het woonbeleid van gemeenten en de samenwerking tussen gemeenten en corporaties.

Lianne Wittkämper

Lianne voltooide deze zomer haar masteropleiding Urban Geography aan de Universiteit Utrecht. Als afstudeerstage deed zij voor de vier woningcorporaties in Zwolle en Kampen onderzoek naar de woonruimteverdeling. Ze analyseerde welke indicatoren voor belanghouders relevant zijn om voor hen een zo zuiver mogelijk zicht te krijgen op de druk op de Zwolse en Kampense woningmarkt. Ook onderzocht ze de beleving van de ‘wachttijd’ onder bestuurders, beleidsmedewerkers en woningzoekenden met behulp van interviews.

Ook bij RIGO zal woonruimteverdeling onderdeel van haar werk worden, maar ook andere thema’s binnen het woonbeleid.