We zien dat bij een groot deel van de gemeenten het thema ‘aardgasloos bouwen’ actueel is. Het overgrote deel van de gemeenten heeft ofwel reeds beleid vastgelegd gericht op volledig aardgasloze nieuwbouw of is daar momenteel mee bezig.

Voor de gemeenten waar voldoende registratiegegevens voorhanden zijn, geldt dat in het afgelopen jaar bijna 40% van de woningen is opgeleverd zonder aardgasaansluiting. In de Randstad ligt dit aandeel iets hoger en in de vier grote steden lag dit aandeel boven de 50%.

Naar verwachting zal meer dan de helft van de nieuwbouw aardgasloos worden opgeleverd. Voor maar een relatief klein deel van deze plannen geldt dat er reeds een bouwvergunning is verleend. Voor deze al vergunde woningen is het doorgaans lastig om de beslissing voor aansluiting op het gasnet terug te draaien. Voor het vergroten van het aandeel woningen zonder aardgasaansluiting zijn dus met name de ‘zachtere’ plannen interessant; hier kan de meeste ‘winst’ gehaald worden.

Lees verder in de rapportage.