Gepubliceerd op:

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van datavisualisatie sterk uitgebreid. Traditioneel worden gegevens vaak afgebeeld in een grafiek of tabel ter ondersteuning van analyses en verheldering van onderzoeksresultaten in een rapport. Deze geven een statisch beeld van een bepaald onderwerp of gebied, terwijl bij de vertaling van data naar informatie vaak de behoefte ontstaat om nader te kunnen inzoomen op een gebied, onderwerp of (doel)groep.

De komst van interactieve dashboards heeft ervoor gezorgd dat deze behoefte vervuld kan worden. Met dergelijke tools worden data ontsloten via een interactieve en responsieve manier voor de eindgebruiker. Daarbij gaat het niet alleen om het afbeelden van cijfers in een figuur, maar krijgt de gebruiker ook de mogelijkheid zelf eenvoudige analyses uit te voeren.

Door gegevens in een interactief dashboard op te nemen, wordt het eenvoudig om grote hoeveelheden informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. Middels het combineren van verschillende onderwerpen in een dashboard is het mogelijk factsheets op zowel regionaal, deelregionaal, gemeentelijk en gebiedsniveau weer te geven. Elk schaalniveau laat zich eenvoudig selecteren in een lijst.

Daarnaast biedt het interactieve dashboard de mogelijkheid om cijfers ruimtelijk af te beelden, in de vorm van een kaart. Op deze manier kan men ruimtelijke verschillen en overeenkomsten in een oogopslag zien. Uiteraard is deze kaart ook klikbaar en interactief.

  

Presentatie van onderzoeksresultaten

RIGO verricht regelmatig onderzoeken op basis van enquête data (o.a. Woononderzoek Nederland, Wonen in Metropoolregio Amsterdam, Leefbaarheidsonderzoek). De onderzoeksresultaten kunnen worden opgenomen in een interactief dashboard. Zo hebben de beleidsmakers altijd de data bij de hand en wordt het mogelijk om het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Kaartentools

RIGO heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het maken van online kaartentools. Door gegevens in een online kaartentool op te nemen is het eenvoudig om informatie over verschillende onderwerpen te combineren en zo een diagnose over een bepaald gebied op te stellen. Bijvoorbeeld: door de (verwachte) ontwikkeling van het aandeel ouderen en de geschiktheid van de woningvoorraad te combineren wordt vrij snel zichtbaar in welke gebieden mogelijk problemen ontstaan. Ook kan de kaartentool gebruik worden als hulpmiddel bij het maken van gericht beleid.

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Tilburg

Woonlastenatlas Rotterdam

Product

De dashboards en kaartentools kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Als standaard bieden wij de volgende aan:

  • Een eigen webadres (URL) naar keuze (bijv. www.naamwebsite.nl);
  • Informatie over het gebruik van het interactieve dashboard / de kaartentool;
  • Mogelijkheid om het product te delen via e-mail en social-media;
  • Mogelijkheid om het product te embedden in een website (via html);
  • Opmaak in de huisstijl van de opdrachtgever(s).

Voorbeelden

Wonen in metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

Bekijk hier het dashboard voor regio Zuid-Kennemerland/IJmond

Dynamiek in buurten

Bekijk hier het dashboard voor Amsterdam e.o.

Bekijk hier het dashboard voor Purmerend

Dynamiek in buurten

Leefbaarheidsonderzoek

Bekijk hier het dashboard voor Gemeente Hellendoorn

Leefbaarheidsonderzoek Hellendoorn