Gepubliceerd op:

Peter volgt Martin Damen op, die na 8 jaar directeurschap kiest voor een andere rol binnen RIGO. Meer weten over Peter van Os? Lees dan verder en maak alvast kennis.

Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit?

“Als een pad met weinig kronkels. Direct na mijn studie werd ik adviseur in de stadvernieuwing. Eerst ging het om vraagstukken in het verlengde van mijn studie (civiele techniek), maar al snel ging het over leefbaarheid, buurtbeheer en volkshuisvesting. Vaak waren gemeenten opdrachtgever, vaak ook bewonersorganisaties en soms woningcorporaties. Na ruim 10 jaar ging ik aan de slag bij een grote woningcorporatie in Utrecht, eerst als beleidsadviseur en korte tijd later als manager van beleidsmedewerkers en projectontwikkelaars. Weer 10 jaar later werd ik door RIGO gevraagd. Daar had ik veel zin in, omdat het managen zoveel tijd in beslag nam, dat ik aan de inhoud niet meer toekwam. Bij RIGO lonkten weer de inhoudelijke vraagstukken. En daar werk ik nu alweer 15 jaar met veel plezier”.

Hoe zou je jezelf omschrijven en waar word je enthousiast van?

“Ik ben rustig, serieus, nadenkend maar ook optimistisch en ik denk en werk graag gestructureerd. Ook kan ik heel gedreven zijn als iets me erg boeit. Dat kunnen ingewikkelde cijfermatige puzzels zijn, maar aan de andere kant ook maatschappelijke vraagstukken die om een oplossing vragen, want hierin ligt mijn grootste drijfveer als het om mijn werk gaat. Dan kan ik enthousiast en vasthoudend zijn. Ik deel graag mijn kennis en neem mensen graag mee in mijn enthousiasme”.

Wat maakt het werk bij RIGO zo uitdagend, leuk en interessant?

“Een lange lijst. Bij RIGO is er ruimte voor individuele ontplooiing, werk je in teams met collega’s die dezelfde drijfveren hebben en waarvan je altijd veel kunt leren; er staat altijd een groep professionals met verschillende achtergronden om je heen waar je op terug kunt vallen. We zijn een informele, platte organisatie met korte lijnen. Het werk biedt veel afwisseling vanwege de veelheid aan projecten; groot en klein, overal in het land, met steeds weer andere opgaven. En – misschien het belangrijkste van alles – de thema’s waar we ons mee bezig houden liggen in het hart van onze samenleving; naar zingeving in je werk hoef je niet lang te zoeken. En – laat ik dat niet vergeten – ons kantoor heeft het boeiendste uitzicht van Amsterdam”.

Wat spreekt je het meeste aan in het directeurschap?

“De wereld waarmee RIGO van doen heeft verandert snel. De vraagstukken, omstandigheden en gereedschappen waar onze klanten en dus ook wij mee te maken hebben lijken weinig meer op die van 2003, het jaar dat ik bij RIGO kwam. Dat betekent dat we steeds weer tijdig moeten schakelen en ons aanpassen als organisatie en als medewerkers. We moeten voortdurend nieuwe producten en werkwijzen bedenken en ons netwerk blijven onderhouden en uitbreiden. Ik zie het als een mooie en belangrijke uitdaging om aan dat doorlopende proces leiding te geven en te zoeken naar optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van mijn collega’s en RIGO als geheel”.

Waar ga je je de komende tijd, naast het directeurschap, nog meer mee bezighouden?

“Ik blijf me in projecten, publicaties en optredens natuurlijk bezig houden met de volkshuisvesting en de partijen die daar, onder andere door samenwerking en afstemming, invulling aan geven. Dat is en blijft de rode draad in mijn werkzame bestaan. Gelukkig blijft er naast het directeurschap hiervoor nog tijd over”.