Het Research Instituut Gebouwde Omgeving werd in 1972 als stichting opgericht door de directeuren van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Het eerste onderzoek ging over de stadsvernieuwing in de Dapperbuurt.

In de jaren zeventig en tachtig ontwikkelde RIGO zich tot een zelfstandige organisatie. De voornaamste opdrachtgever was het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting. Veel onderzoeken gingen over de kosten en kwaliteit van de woningbouw.

In 1991 werd de stichting een BV met de naam RIGO Research en Advies. Met de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten en de verzelfstandiging van woningcorporaties verschoof een deel van ons werk naar het lokale en regionale niveau. Advisering en beleidsondersteuning werd daarbij steeds belangrijker. Sinds 2007 is RIGO een gezamenlijke onderneming waarvan elke medewerker aandeelhouder kan worden.

Op onze nieuwe website kunt u zien wie anno 2017 de gezichten van RIGO zijn. Daarnaast vindt u informatie over de werkvelden en projecten waarmee wij ons anno 2017 bezighouden. Als vanouds zijn al onze openbare rapporten uit heden en verleden te downloaden. Gebruik de zoekfunctie om in ons archief te vinden wat u zoekt.

Op naar de 50!