Gepubliceerd op:

Ruim wonen (en ook nog betaalbaar) in Amsterdam is lang niet voor iedereen weggelegd. Dus Amsterdam heeft doorstroming naar de regio nodig. In het verleden is dit altijd gefaciliteerd, eerst in de groeikernen, later in de vinex. Daarmee werd ook in Amsterdam weer ruimte geschapen voor instroom van jongeren. Maar nu is er geen draagvlak meer voor grootschalige nieuwbouw in het groen en leeft ook in de regio het idee dat er wel genoeg eengezinshuizen zijn.

Dat laatste is nog maar de vraag. Wie goed kijkt, kan zien aankomen dat de bestaande woningvoorraad in de regio nog lange tijd bezet zal blijven door lege-nesters, veel langer dan menigeen denkt. Als er geen nieuwe eengezinshuizen of gelijkwaardige alternatieven worden toegevoegd, dreigt ook de doorstroming vanuit Amsterdam te stagneren. In de stad, en trouwens ook daarbuiten, ‘ontstaan’ nog voortdurend jonge gezinnen en die willen net als de voorgaande generaties graag wat ruimer wonen. Je ziet nu de druk in de regio oplopen en de prijzen stijgen.

Wat is het alternatief? Sommige jonge gezinnen zullen genoegen nemen met een (klein) appartement. Maar de meesten zullen toch op zoek gaan naar een grotere woning, liefst met een tuin. Gaan MRA-gemeenten dat nog ergens mogelijk maken? Of moeten we degenen die ruim willen wonen doorverwijzen naar Heerhugowaard of Amersfoort? Lees hier verder.