Wegens de grote belangstelling voor de instructiebijeenkomst over het gebruik van de WoonZorgwijzer, is er een tweede introductiebijeenkomst gepland op dinsdag 20 maart. De WoonZorgwijzer brengt op een laag geografisch schaalniveau in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen zijn hebben. Door het gebruik van dit instrument wordt de beleidsvorming omtrent wonen met zorg op lokaal niveau ondersteund.

Wilt u ook meer weten over de WoonZorgwijzer?

Kom dan op dinsdag 20 maart naar de instructiebijeenkomst over het gebruik van de WoonZorgwijzer. Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van geïnteresseerde Zuid-Hollandse partijen (gemeenten, corporaties en zorginstellingen) door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Het programma bestaat uit een technische instructie en een inhoudelijke instructie.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom en aanleiding bijeenkomst
  • Opbouw WoonZorgwijzer
  • Aandachtspunten bij gebruik
  • Aanpak tweetal analyses met de WoonZorgwijzer.

Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte om vragen te stellen en maken we gebruik van de analyses die gedurende het experiment Provinciale Parels Wonen en Zorg zijn uitgevoerd.

Aanmelden?

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan mevr. Coomans van Provincie Zuid-Holland (jc.coomans@pzh.nl) o.v.v. uw naam, organisatie en titel van de bijeenkomst. De bijeenkomst is gepland van 10:00 – 15:00 uur, met een inloop vanaf 09:30 uur. De locatie volgt, in ieder geval in Den Haag in de buurt van het provinciehuis. Om de bijeenkomst interactief te kunnen houden, is er plaats voor maximaal 20 deelnemers.