Corporatie kunnen inspringen, maar de eisen die de woningwet aan hen stellen vormen een te grote belemmering. Een mogelijke oplossing volgens Vincent Gruis en Peter van Os? Verhoog de vrijesectorgrens (de DAEB-grens) –lokaal en tijdelijk– en breng daarmee de middeldure huur een aantal jaar onder in het sociale segment!

Lees hier verder: