Het gemeentelijk woonbeleid en de woningmarkt staan vol op de agenda. Door de grote druk op de woningmarkt, maar ook door de effecten van de herziene Woningwet. De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor urgente doelgroepen en middenhuur woningen voor middeninkomens zijn voor veel gemeenten zorgpunten. Daarnaast vragen transformatie van leegstaand vastgoed, de verduurzaming van de woningvoorraad en de concentratie van kwetsbare bewonersgroepen in buurten en wijken beleidsmatige aandacht.

VNG en Platform31 organiseerden daarom het vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Dit Leertraject biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid in uw gemeente.

Wat biedt het Leertraject Woonbeleid u?

Deelname aan het leertraject levert u:

 • Kennis over nieuwe en actuele wet- en regelgeving (o.a. Woningwet) en de manier waarop u deze lokaal kunt toepassen;
 • Inzicht in de manier waarop u grip krijgt op de lokale vraag en aanbod en instrumenten om hierin te sturen;
 • Handvatten om te werken aan de actuele urgente vraagstukken op de woningmarkt, zoals de huisvesting van vergunninghouders;
 • Inzicht in de verschillende stakeholders op de woningmarkt en uw rol als gemeente in de samenwerking met hen;
 • Praktijkgerichte uitwisseling en opdrachten en een omgeving waarin van elkaar geleerd kan worden.

Het programma

Het vierdaagse programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: Beleid en actuele ontwikkelingen

 • Thema: Woningwet in vogelvlucht
 • Thema: Woningmarktonderzoek
 • Thema: Woonvisie, bod en prestatieafspraken

Dag 2: Bouwprogramma en marktpartijen

 • Thema: Woningbouwprogramma
 • Thema: Samenwerking met ontwikkelaars en beleggers
 • Thema: Kwaliteit van de bestaande voorraad en verduurzaming

Dag 3: Corporaties en betaalbaarheid

 • Thema: De lokale driehoek
 • Thema: Corporatiefinanciën
 • Thema: Betaalbaarheid

Dag 4: Actuele opgaven en beschikbaarheid

 • Thema: Leegstand en transformatie
 • Thema: Wonen en zorg
 • Thema: Woonruimteverdeling

De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met ruime ervaring in het woonbeleid. Per dag / thema worden inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd als co-docent. Zo leverde Arian Boersma van Rigo een bijdrage over het woningmarktonderzoek op dag 1. Het leertraject is begeleid door Platform31.