Van crisis naar oververhitting

Het WoON is een belangrijke periodieke bron van informatie over de woningmarkt. Sinds de vorige versie, uit 2015, is de woningmarkt danig van karakter veranderd. Waar het WoON 2015 nog in een crisissfeer plaatsvond, is in 2018 in grote delen van Nederland sprake van een overspannen woningmarkt. Vooral jonge woningzoekenden hebben hier mee te maken.

Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar recente ontwikkelingen, die met het WoON 2018 duidelijk zullen worden. In hoeverre zijn bijvoorbeeld jonge huishoudens er nog in geslaagd om een koopwoning te bemachtigen? Heeft het middensegment huur voor doorstroming gezorgd of is het vooral een toevluchtsoord geweest voor starters en spoedzoekers? Is de scheefheid in de sociale huursector verminderd of juist toegenomen? En hoe zit het met de groeiende groep senioren? Maken zij nog een stap in hun wooncarrière of blijven ze lekker zitten waar ze zitten? Ook zijn wij benieuwd of woningzoekenden hun wensen hebben bijgesteld. Want een ruime en tevens betaalbare woning zal in de oververhitte delen van Nederland de komende tijd lastig te vinden zijn.

Het WoON in lokaal woningmarktonderzoek

RIGO maakt regelmatig gebruik van het WoON, ook voor onderzoek op lokaal niveau. In combinatie met lokale registraties maken we bijvoorbeeld een typering van de actuele woningmarktsituatie in een gebied. Bij toekomstverkenningen houden we rekening met trends, afgeleid uit WoON-tijdreeksen. Met het nieuwe WoON 2018 kunnen we onze aannamen voor de toekomst herijken aan de jongste ontwikkelingen.

Het WoON 2018 is vanaf april 2019 beschikbaar voor algemeen gebruik. Deelnemers aan de oversampling krijgen al eerder de beschikking over de data voor hun gebied.

Meer informatie: Marlies van der Vlugt of André Buys