Gepubliceerd op:

Hier zitten procesmatige kanten aan, maar om dit instrument als gemeente te kunnen inzetten is – bij wet – een onderbouwing van nut en noodzaak nodig, waarbij de grondslag gelegen moet zijn in schaarste of leefbaarheid. Maar daaraan voorafgaand is ook nog een andere vraag relevant; is de onderliggende problematiek zodanig ernstig dat het de inzet van een zwaar sturingsinstrument als de opkoopbescherming rechtvaardigt. Deze vraag onderzoeken en bediscussiëren we eerst.