Gepubliceerd op:

In opdracht van het Ministerie van I&M en in nauwe samenwerking met de planbureaus CPB, PBL en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft RIGO een handreiking opgesteld voor toe te passen methoden en kengetallen voor veel voorkomende welvaartseffecten in MKBA’s binnen MIRT-projecten.