Gepubliceerd op:

RIGO heeft in opdracht van de Ministerie van BZK/WWI een verkenning uitgevoerd naar de mate van ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken. Veel beschouwingen over leefbaarheid suggereren dat leefbaarheid en selectieve migratie elkaar kunnen versterken. Als dat zo is, zouden in die wisselwerking zogenaamde omslagpunten (’tipping points’) kunnen bestaan. Met analyses van de Leefbaarometer (www.leefbaarometer.nl) is nagegaan of dergelijke omslagpunten ook in de ontwikkeling van wijken in Nederland gedurende de afgelopen 10 jaar te vinden zijn. Dat bleek het geval. Bij een neerwaartse ontwikkeling zijn omslagpunten te vinden als de wijken op zichzelf nog een positieve leefbaarheid hebben. Bij een positieve ontwikkeling zijn er omslagpunten in relatie tot de ontwikkeling van de woningvoorraad en de veiligheid.