Gepubliceerd op:

Er lijkt landelijk gezien sprake van een stabilisering van de ontwikkelingen. Daaronder liggen echter tal van specifieke ontwikkelingen verscholen, waar in dit rapport op wordt ingegaan.

Zo hebben de slechtste wijken zich over het algemeen goed ontwikkeld, hoewel de verschillen groot zijn. Minder goed lijkt het te gaan met de bloemkoolwijken uit begin jaren tachtig. In het rapport wordt ingegaan op ontwikkelingen in verschillende typen wijken en wordt verkend op welke wijze de economische crisis een rol speelt in de ontwikkelingen.