Gepubliceerd op:

De grote vraag op de woningmarkt heeft tal van effecten – zoals prijsstijgingen en lange wachttijden in de sociale huur – die met name ongunstig uitpakken voor woningzoekenden met lagere- en middeninkomens. Dit leidt op veel plaatsen tot de behoefte van gemeentelijke sturing op de woningvoorraad. Zo ook in de gemeente Urk. RIGO gaat de gemeente Urk ondersteunen bij het opstellen en onderbouwen van een huisvestingsverordening en doelgroepenverordening.