Gepubliceerd op:

We doen dit o.a. door data-analyse en het opstellen van een afwegingskader waarin de veronderstelde (volkshuisvestelijke) effecten worden afgezet tegen o.a. de kosten die introductie met zich meebrengt t.a.v. bijvoorbeeld uitvoering en handhaving.