Gepubliceerd op:

Onderdeel van het traject waren o.a. het betrekken van de belangrijkste belanghouders (corporatie & huurdersorganisatie), het inbrengen van regionaal afgestemde beleidskeuzes en het opstellen van teksten voor de verordening en de besluitvorming.