Gepubliceerd op:

RIGO heeft de regio FoodValley ondersteund bij de actualisatie van de huisvestingsverordeningen in de regio. Het traject, dat voor 1 januari 2024 moet leiden tot implementatie van zeven geactualiseerde huisvestingsverordeningen, bestond uit twee delen: enerzijds is gewerkt aan een regionale standaardtekst voor woonruimtebemiddeling (met ruimte voor lokaal beleid op gemeenteniveau), anderzijds is een proces doorlopen waarbij de betrokken gemeenten keuzes hebben gemaakt t.b.v. het in te zetten instrumentarium binnen de Huisvestingswet (denk aan opkoopbescherming, toeristische verhuur, wijziging woningvoorraad). De lokale verordeningsteksten zijn door RIGO voorzien van een schaarste onderbouwing.